回主頁面

網站內容顯示 網站內容顯示

Koło Naukowe Japonistów UJ Kappa

網站內容顯示 網站內容顯示

Koło Naukowe Japonistów UJ Kappa

網站內容顯示 網站內容顯示

Studia na japonistyce

Opiekunem studentów wszystkich roczników i kierownikiem kierunku „filologia orientalna – japonistyka” jest dr hab. Tomasz Majtczak.

Harmonogramy zajęć

 

Aktualny program studiów na kierunku „filologia orientalna – japonistyka” znajduje się w Aplikacji Sylabus UJ. Należy tam wybrać kolejno:

  1. Rozpoczęcie studiów: rok rozpoczęcia studiów na danym poziomie kształcenia
  2. Forma studiów: studia stacjonarne
  3. Poziom kształcenia: pierwszego stopnia lub drugiego stopnia
  4. Wydział Filologiczny
  5. Filologia orientalna – japonistyka
檔案下載
doc
Realizacja programu studiów w roku akademickim 2023/2024, ostatnia aktualizacja: 12.9.2023
doc
Realizacja programu studiów w roku akademickim 2022/2023, ostatnia aktualizacja: 31.1.2023
docx
Tematy egzaminów dyplomowych