Skip to main content

网页内容展示 网页内容展示

Koło Naukowe Japonistów UJ Kappa

网页内容展示 网页内容展示

Koło Naukowe Japonistów UJ Kappa

网页内容展示 网页内容展示

Studia na japonistyce

Opiekunem studentów wszystkich roczników jest dr hab. Tomasz Majtczak.

Harmonogramy zajęć

UWAGA: Za zgodą prodziekana Wydziału Filologicznego ds. dydaktyki, dla cyklu studiów rozpoczynającego się w roku akademickim 2021/2022 przedmiot Ćwiczenia z klasycznej literatury japońskiej, przewidziany dla pierwszego i drugiego semestru studiów, zostanie zrealizowany w trzecim i czwartym semestrze, natomiast przedmiot Ćwiczenia ze współczesnej literatury japońskiej, przewidziany dla trzeciego i czwartego semestru, zostanie zrealizowany w pierwszym i drugim semestrze studiów. Studenci będą mieć w ramach swojego cyklu studiów możliwość zaliczenia obu tych przedmiotów.

 

Aktualny program studiów na kierunku „filologia orientalna – japonistyka” znajduje się w Aplikacji Sylabus UJ. Należy tam wybrać kolejno:

  1. Rozpoczęcie studiów: rok rozpoczęcia studiów na danym poziomie kształcenia
  2. Forma studiów: studia stacjonarne
  3. Poziom kształcenia: pierwszego stopnia lub drugiego stopnia
  4. Wydział Filologiczny
  5. Filologia orientalna – japonistyka
资料下载
doc
Realizacja programu studiów w roku akademickim 2022/2023, ostatnia aktualizacja: 31.1.2023
doc
Realizacja programu studiów w roku akademickim 2021/2022, ostatnia aktualizacja: 29.9.2021
docx
Tematy egzaminów dyplomowych