Skip to main content

网页内容展示 网页内容展示

Koło Naukowe Japonistów UJ Kappa

网页内容展示 网页内容展示

Koło Naukowe Japonistów UJ Kappa

网页内容展示 网页内容展示

Studia na japonistyce

Opiekunem naukowym studentów jest dr hab. Tomasz Majtczak.

Harmonogramy zajęć

UWAGA: Za zgodą prodziekana Wydziału Filologicznego ds. dydaktyki, dla cyklu studiów rozpoczynającego się w roku akademickim 2021/2022 przedmiot Ćwiczenia z klasycznej literatury japońskiej, przewidziany dla pierwszego i drugiego semestru studiów, zostanie zrealizowany w trzecim i czwartym semestrze, natomiast przedmiot Ćwiczenia ze współczesnej literatury japońskiej, przewidziany dla trzeciego i czwartego semestru, zostanie zrealizowany w pierwszym i drugim semestrze studiów. Studenci będą mieć w ramach swojego cyklu studiów możliwość zaliczenia obu tych przedmiotów.

资料下载
doc
Realizacja programu studiów w roku akademickim 2021/2022, ostatnia aktualizacja: 29.9.2021
doc
Realizacja programu studiów w roku akademickim 2020/2021, ostatnia aktualizacja: 22.7.2020
doc
Program studiów na kierunku filologia orientalna – japonistyka, obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2019 lub później, ostatnia aktualizacja: 11.9.2019
docx
Program studiów na kierunku neofilologia, specjalność: filologia orientalna – japonistyka, obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019, ostatnia aktualizacja: 14.9.2018
docx
Tematy egzaminów dyplomowych