Skip to main content

网页内容展示 网页内容展示

Mgr Magdalena Kotlarczyk

Asystent

 

Magdalena Kotlarczyk jest absolwentką anglistyki oraz japonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2013/2014 przebywała na półrocznym stypendium na Uniwersytecie w Tsukubie, a w 2015/2016 na rocznym stypendium MEXT na TUFS. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską nt. hybrydyzacji gatunkowej we współczesnej literaturze japońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dystopii, fantasy oraz science fiction.  

Jej zainteresowania naukowe obejmują współczesną literaturę angielską oraz japońską, rozwój takich gatunków literackich jak fantasy, science fiction i dystopia, a także zagadnienia dot. tłumaczenia w ujęciu praktycznym.

 

Prowadzone przedmioty i konsultacje: USOSweb