Instytut Orientalistyki UJ

地址
al. Mickiewicza 3; 31-120 Kraków
電話
12 12 634 13 55 wew.. 261 sprawy pracownicze
12 634 13 55 wew. 258 sprawy studenckie
12 634 13 55 wew. 259 sprawy studenckie