Skip to main content

网页内容展示 网页内容展示

Dr Taisiia Bilianina

Dr Taisiia Bilianina

Adiunkt

 

Absolwentka filologii japońskiej na Dnieprzańskim Uniwersytecie Narodowym im. Ołesia Honczara w Ukrainie. Stypendystka Fundacji Japońskiej. W 2019 roku uzyskała tytuł doktora filozofii o specjalności „literatura zagraniczna”. Od 2022 roku zatrudniona w Zakładzie Japonistyki i Sinologii UJ na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników dydaktycznych).

Zainteresowania: językoznawstwo japonistyczne, literatura japońska, literatura komparatywna, przekładoznawstwo

Prowadzone przedmioty i konsultacje: USOSweb