Skip to main content

网页内容展示 网页内容展示

Dr Patrycja Duc-Harada

Dr Patrycja Duc-Harada

Adiunkt

 

Absolwentka filologii rosyjskiej i filologii japońskiej. Stypendystka Fundacji Japońskiej. W 2017 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych o specjalności językoznawczej. Od 2016 roku zatrudniona w Zakładzie Japonistyki i Sinologii UJ. Od 2020 r. na stanowisku adiunkta. Od 2020 r. redaktor czasopisma akademickiego Silva Iaponicarum.

Zainteresowania: językoznawstwo japonistyczne, socjolingwistyka, etnolingwistyka, językoznawstwo normatywne, pragmatyka językowa, glottodydaktyka

 

Email: patrycja.duc@uj.edu.pl

Prowadzone przedmioty i terminy konsultacji: USOSweb

Publikacje: Repozytorium UJ