Skip to main content

网页内容展示 网页内容展示

Kierownik kierunku „filologia orientalna – japonistyka”

Dr hab. Tomasz Majtczak

Dr hab. Tomasz Majtczak

Adiunkt z dr hab.

 

Absolwent japonistyki (1999) i turkologii (2002) na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor (2004) i doktor habilitowany (2016) w zakresie językoznawstwa.

Zainteresowania naukowe: język starojapoński i klasyczny japoński, gramatyka historyczna i związki genetyczne języka japońskiego, język staroturkijski, język jidysz — filologia, językoznawstwo historyczne i etymologia.

Opublikowane monografie: Japońskie klasy czasownikowe w perspektywie diachronicznej (2008), The inflexional system of Classical Japanese (2016).

Email: tomasz.majtczak@uj.edu.pl

Prowadzone przedmioty i konsultacje: USOSweb

Publikacje: Repozytorium UJ