Zespół / Staff

Kierownik Zakładu / Head of the Department

Zespół / Academic staff

Doktoranci / PhD students

  • Mgr Hanna Kelner
  • Mgr Magdalena Kotlarczyk
  • Mgr Joanna Świt

Współpraca / Cooperation