Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koło Naukowe Japonistów UJ Kappa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koło Naukowe Japonistów UJ Kappa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla kandydatów

Rekrutacja na studia odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK): https://irk.uj.edu.pl

Na stronach IRK znaleźć można szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na kierunki japonistyczne:

  • filologia orientalna – japonistyka (studia pierwszego stopnia, stacjonarne)
  • filologia orientalna – japonistyka (studia drugiego stopnia, stacjonarne)

 


Zakres egzaminu wstępnego z języka japońskiego na studia drugiego stopnia:

  • znajomość języka japońskiego odpowiadająca wymaganiom certyfikatu Nihongo nōryoku shiken (Japanese-Language Proficiency Test, JLPT) na poziomie co najmniej N2
  • znajomość pisma japońskiego odpowiadająca całości listy jōyō kanji

Wyobrażenie o materiale gramatycznym i leksykalnym wymaganym na egzaminie dają następujące podręczniki języka japońskiego dla obcokrajowców: 1. Shokyū Nihongo (初級日本語), 2. New Approach Japanese: Intermediate Course, 3. New Approach Japanese: Pre-Advanced Course.