Instytut Orientalistyki UJ

Adres
al. Mickiewicza 3; 31-120 Kraków
Telefon
12 12 634 13 55 wew.. 261 sprawy pracownicze
12 634 13 55 wew. 258 sprawy studenckie
12 634 13 55 wew. 259 sprawy studenckie